Hjælpefonds TV
I gamle dage var der noget der hed Dansk Radio-Hjælpefond.

Dansk Radio-hjælpefond blev stiftet i 1926 af redaktør O. Lund Johansen, Berlingske Tidendes radioblad "Radiolytteren". De første 10 år blev der ved fester, tombolaer, mærkedage og koncerter i Statsradiofonien indsamlet midler, der kunne skaffe syge og gamle medborgere i Danmark et radioapparat.

Senere kunne man støtte fonden ved overfrankering af licensindbetalingskortet.

I 1969 startede Morgennisse-udsendelserne i Radioen, og siden da har Dansk Radiohjælpefond nydt godt af danskernes lyst til at støtte fondens gode formål, ved flittig overfrankering af breve med løsninger på årets opgave.

Gennem årene har mange kendte og elskede kunstnere taget jobbet som morgennisse. Blandt mange kan nævnes Claus Walter, Arne Myggen, Jørn Hjorting, Gunnar Nu Hansen, m. fl.

I 1996 besluttede bestyrelsen for Dansk Radio-Hjælpefond at afslutte Fondens virke. NBS TV-Forsikring overtog her efter Hjælpefonds ideen indenfor områderne Frederiksborg Amt og Københavns Amt. Der blev indkøbt 56 farve tv, som blev bragt ud som erstatning for Dansk Radio-Hjælpefonds tv.

I år 2002 overgik administrationen af de 56 tv, til de 16 lokale ARF klubber i NBS's område.

I dag kan syge, handicappede og mindre bemidlede der modtager social pension, søge i de lokale klubber i Frederiksborg Amt og Københavns Amt.

Find en klub tæt på dig.

Udskriftvenlig side


NBS TV Forsikring ved formand - Sven Kristiansen, Hans Andersensvej 1, 3550 Slangerup